Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Over OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij.

De scholen van de vereniging kennen een grote verscheidenheid. Die verscheidenheid vormt de bron voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Organisatie

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs maakt zich sterk om de scholen hiervoor optimaal te faciliteren. Dit gebeurt in nauw overleg met de schoolleiders en met beleidsmatige en praktische ondersteuning vanuit het OMO-bureau op het gebied van onder meer financiën, personeelsbeleid, huisvesting, informatisering en juridische zaken. De raad van bestuur bestaat uit:

Eugène Bernard, voorzitter
Yvonne Kops, lid.

  

Eugène Bernard                                       Yvonne Kops

Hans van Dijk is ambtelijk secretaris van de raad van bestuur. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO-bureau.

Hans van Dijk

 

Meer informatie over de vereniging, de organisatiestructuur en Koers 2016 is te vinden op www.omo.nl en in bijlage 4 van dit jaarverslag.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)