Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de baten, en legt daarmee een verband tussen de omvang van het eigen vermogen en de bedrijfsvoering. Het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen vijf jaar is in het volgende overzicht gepresenteerd:

Grafiek 10: Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van 25% bestaat voor 23,8% uit algemene exploitatiereserves en voor 1,2% uit bestemmingsfondsen (private gelden). In de toelichting op de jaarrekening wordt een uitgebreide verantwoording gegeven op deze twee onderdelen van het eigen vermogen.

Zowel op het niveau van de afzonderlijke scholen als voor de organisatie als geheel wordt gestuurd op weerstandsvermogen. Er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen met een omvang van 18%. In de periode 2012-2015 is een groei zichtbaar in het weerstandsvermogen en dan met name in 2013. Deze groei werd veroorzaakt door de aanvullende middelen vanuit het Herfstakkoord, die de komende jaren worden ingezet ten behoeve van het onderwijs. Het weerstandsvermogen zal hierdoor de komende jaren een daling laten zien en dichter bij de streefwaarde van 18% uitkomen. Voor een nadere uitwerking van de toekomstige ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Op schoolniveau geldt overigens een streefwaarde van 8%.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)