Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Initiatieven vanaf 2012

Vanaf 2012 is binnen de vereniging op diverse manieren actie ondernomen om de vorming van duurzame kennisnetwerken, met name van docenten, te bevorderen:

 1. Bestaande en nieuwe netwerkaanvoerders kregen vanuit het OMO-bureau praktische hulp en advies bij het opzetten en duurzaam instandhouden van hun netwerk.

 2. Periodiek zijn de actieve aanvoerders uitgenodigd voor aanvoerdersbijeenkomsten om ervaringen te delen en tips uit te wisselen.

 3. Vanaf 2012 is in sharepoint een online kennisdeelsysteem beschikbaar gekomen. Hoewel dit systeem nog steeds gebruikt wordt door enkele netwerken, is het niet gelukt dit systeem gebruiksvriendelijk en stabiel genoeg te maken voor een brede doelgroep.

 4. In 2013 is onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden in de communicatie rondom de OMO-kennisnetwerken. De bevindingen hieruit zijn besproken in het netwerk communicatie en meegenomen in de opzet van o.a. de OMO-nieuwsbrief.

 5. Er zijn sinds 2013 dertien Meesterlijke Ontmoetingen georganiseerd rondom vakoverschrijdende thema’s, met als één van de doelstellingen om langs deze weg een vliegende start te geven aan nieuwe (vak)netwerken.

 6. Het aspect ‘Professionaliteit’, met daarbinnen het thema ‘kennisdelen’, is sinds 2015 expliciet toegevoegd aan de gesprekscyclus als functionerings- en beoordelingsaspect.

 7. Tussen december 2014 en december 2015 is een trainingstraject georganiseerd in samenwerking met de Open Universiteit. Tijdens zes bijeenkomsten kregen de aanvoerders/kernteamleden onder meer wetenschappelijke inzichten in kritische factoren voor netwerkleren en kennisnetwerken, kregen ze praktische tips voor het succesvol opzetten en duurzaam onderhouden van een netwerk, en gingen ze met elkaar in gesprek over draagvlak creëren en professionaliseren van hun netwerk.

 8. In 2014 is de pilot ‘Netwerkleren erkend’ afgerond. Informeel leren, via onder andere kennisnetwerken, is officieel aangemerkt als een valide professionaliseringsinstrument in het Lerarenregister, aanvullend op formele leervormen zoals cursussen. De lessons learned uit de pilot zijn meegenomen in het trainingstraject voor aanvoerders i.s.m. de OU in 2015.

 9. Tussen 2011 en 2016 heeft eerst LOOK, en later het Welten Instituut (beiden van de Open Universiteit) een meerjarenonderzoek uitgevoerd naar kennisdeling binnen de vereniging. In september 2016 is de eindrapportage opgeleverd.

 10. Van halverwege 2015 tot eind 2016 zijn de actieve vaknetwerkaanvoerders die deelnamen aan het trainingstraject met de OU bij wijze van pilot gefaciliteerd in hun ureninzet. De ervaringen met deze pilot zijn getoetst in het onderzoek van de Open Universiteit.

 11. Aan het begin van elk kalenderjaar is in het CSO de stand van zaken besproken m.b.t. kennisdeling. Daarbij is periodiek aandacht gevraagd voor het belang van de ervaren ruimte binnen de school voor kennisdelen via o.a. netwerken en de rol van de schoolleider daarbij.

 12. Het onderwerp kennisdelen is een aantal maal aan de orde geweest op de studiedag van OMO middenmanagement en directieleden, de GMR en het jaarlijkse MR-congres.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)