Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 5. Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium accountant

2016

begroting
2016

2015

    

Onderzoek jaarrekening

60.500

50.000

53.000

Controle bekostiging

20.000

20.000

33.000

Andere controle opdrachten

12.000

10.000

16.000

Fiscale adviezen

-

-

-

Andere niet-controledienst

-

-

-

 

92.500

80.000

102.000

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)