Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 4. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van de vereniging zijn in algemene dienst. Op 31 december 2016 waren zij verbonden aan de volgende scholen:

·

2College

de heer Ad Poulisse

·

Baanderheren College

de heer Leon Spaan

·

Bossche Vakschool

De heer Edward de Gier

·

De Nieuwste School

mevrouw Maria Michels

·

Eckartcollege

de heer Jean Wiertz

·

Elzendaalcollege

de heer Jacques Marsmans

·

Fioretti College

mevrouw Annemien van der Veen

·

Gymnasium Beekvliet

mevrouw Carla Faassen

·

Instelling VO Deurne

mevrouw Monique van Roosmalen

·

Jacob-Roelandslyceum

de heer Leon Spaan

·

Jeroen Bosch College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Kwadrant SG

de heer Titus Frankemölle

·

Maaslandcollege

de heer Ivo Vis

·

Maurick College

de heer Huub van der Linden

·

Merletcollege

de heer Paul Metzemaekers

·

Mill-Hillcollege

mevrouw Carin Zandbergen

·

Munnikenheide College

mevrouw Carina Reuvers

·

OMO SG Bergen op Zoom

de heer Marcel van Loo

·

OMO SG De Langstraat

de heer Jan van Pelt

·

OMO SG Helmond

de heer Hans Schapenk

·

OMO SG Tongerlo

mevrouw Marijke Broodbakker

·

Rodenborch-College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Roncalli Scholengroep

de heer Ludo Heesters

·

Rythovius College

de heer Frans Claassens

·

SG Het Plein

mevrouw Corinne Sebregts

·

SG Were Di

de heer Jan van de Rijdt (interim)

·

Sint-Janslyceum

de heer Roel Scheepens

·

Sint-Odulphuslyceum

mevrouw Delianne Hoekstra

·

Sondervick College

de heer Nol van Beurden

·

Theresialyceum

de heer Tomas Oudejans

·

Van Maerlant

de heer Edward de Gier

·

Van Maerlantlyceum

mevrouw Emmeken van der Heijden

·

Varendonck College

mevrouw Irma van Nieuwenhuijsen

·

Zwijsen College Veghel

mevrouw Anita O’Connor

Ledenraad

Voor de samenstelling van de ledenraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2016 wordt verwezen naar het 'Verslag ledenraad'.

Raad van toezicht

Voor de samenstelling van de raad van toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2016 wordt verwezen naar het 'Verslag raad van toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2016 wordt verwezen naar het ‘Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad'.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt aan de raad van toezicht verantwoording af voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • de heer Eugène Bernard, voorzitter

 • mevrouw Yvonne Kops, lid (per 15 februari 2016)

Ambtelijk secretaris van de raad van bestuur is de heer Hans van Dijk. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van de vereniging. Het OMO-bureau ondersteunt de raad van bestuur en de scholen. Algemeen directeur is de heer Hans van Dijk, concerncontroller is de heer Patrick van Rossum. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO-bureau in 2016 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

Klachtencommissie

De vereniging heeft een klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De commissie integriteitsvraagstukken (op basis van de klokkenluidersregeling) vormt een personele unie met de klachtencommissie. De samenstelling van de Klachtencommissie is gerelateerd aan de aard van haar werkzaamheden: zij bestaat uit twee voormalige schoolleiders, twee artsen/psychologen en vier juristen, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter.

De samenstelling van de klachtencommissie was in 2016 als volgt:

 • de heer prof. mr. dr. A.M. van Kalmthout (voorzitter)

 • de heer prof. mr. P.J.J. Zoontjens (vice-voorzitter)

 • de heer mr. F.J.G.M. de Hommel (lid)

 • mevrouw dr. M.E.T. van den Muijsenbergh (lid)

 • mevrouw drs. T.J.A.G.M. Raedts-Thomassen (lid)

 • de heer drs. A.C.M. Steenbergen (lid)

 • de heer drs. R.C.H.M. van den Nouweland (lid)

 • de heer mr. S. Sonke (lid)

De samenstelling van de klachtencommissie is per 1 januari 2017 als volgt:

 • de heer prof. mr. P.J.J. Zoontjens (voorzitter)

 • de heer mr. F.J.G.M. de Hommel (vice-voorzitter)

 • mevrouw dr. M.E.T. van den Muijsenbergh

 • mevrouw drs. Y. Siebelink

 • de heer drs. H.M. Claessen

 • de heer mr. S. Sonke

 • mevrouw mr. E. Huijs

 • vacature

Vertrouwenspersoon is de heer drs. P. de Kroon.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)