Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 1. Geoormerkte subsidies OCW (model G)

G1 Verantwoording van
subsidies zonder verrekeningsclausule

       

Omschrijving subsidie

Brin

Jaar

Toewijzing

Bedrag van

Ontvangen

Prestatie

 

nummer

 

Kenmerk

Datum

toewijzing

t/m 2015

afgerond

        

Samenwerking lerarenopleidingen en scholen

16OX

2013

2013/2/350381

18-12-2013

520.000

520.000

nee

Samenwerking lerarenopleidingen en scholen

20IB

2013

2013/2/350381

18-12-2013

520.000

520.000

nee

Samenwerking lerarenopleidingen en scholen

20ZK

2013

2013/2/350381

18-12-2013

520.000

520.000

nee

Experiment maatschapsvorming

41211

2014

OND/ODB-2014/19958 U

09-06-2014

122.500

122.500

nee

Zij-instromers

04SU

2015

705876-1

29-7-2015

20.000

20.000

ja

Zij-instromers

16RB

2015

709871-1

29-9-2015

20.000

20.000

ja

Zij-instromers

17VP

2015

683364-1

28-9-2015

40.000

40.000

ja

Zij-instromers

19RX

2015

705885-1

29-7-2015

20.000

20.000

ja

Zij-instromers

20SY

2015

709825-1

29-9-2015

20.000

20.000

ja

Zij-instromers

21FV

2015

709363-1

28-8-2015

20.000

20.000

ja

Verlofsubsidie 2015

02FY

2015

707238-1

20-1-2015

46.160

46.160

ja

Verlofsubsidie 2015

02QT

2015

707151-1

20-1-2015

40.269

40.269

ja

Verlofsubsidie 2015

04SU

2015

706859-1

20-1-2015

133.639

133.639

ja

Verlofsubsidie 2015

04YX

2015

706873-1

20-1-2015

66.820

66.820

ja

Verlofsubsidie 2015

07MU

2015

707692-1

20-1-2015

35.831

35.831

ja

Verlofsubsidie 2015

13PE

2015

674282-1

20-1-2015

65.403

65.403

ja

Verlofsubsidie 2015

14SW

2015

708140-1

20-1-2015

20.982

20.982

ja

Verlofsubsidie 2015

15BS

2015

708192-1

20-1-2015

27.438

27.438

ja

Verlofsubsidie 2015

16OX

2015

708362-1

20-1-2015

206.915

206.915

ja

Verlofsubsidie 2015

16VK

2015

708338-1

20-1-2015

67.062

67.062

ja

Verlofsubsidie 2015

17HN

2015

705063-1

20-1-2015

69.017

69.017

ja

Verlofsubsidie 2015

17KF

2015

708884-1

20-1-2015

25.178

25.178

ja

Verlofsubsidie 2015

17VP

2015

708825-1

20-1-2015

42.045

42.045

ja

Verlofsubsidie 2015

18XR

2015

708662-1

20-1-2015

30.827

30.827

ja

Verlofsubsidie 2015

19RX

2015

683460-1

20-1-2015

39.403

39.403

ja

Verlofsubsidie 2015

20AT

2015

708571-1

20-1-2015

112.652

112.652

ja

Verlofsubsidie 2015

20BQ

2015

708573-1

20-1-2015

13.235

13.235

ja

Verlofsubsidie 2015

20GA

2015

708498-1

20-1-2015

14.203

14.203

ja

Verlofsubsidie 2015

20IB

2015

708466-1

20-1-2015

99.342

99.342

ja

Verlofsubsidie 2015

20JX

2015

708537-1

20-1-2015

123.310

123.310

ja

Verlofsubsidie 2015

20ST

2015

708531-1

20-1-2015

71.339

71.339

ja

Verlofsubsidie 2015

20SY

2015

708536-1

20-1-2015

15.817

15.817

ja

Verlofsubsidie 2015

20WI

2015

708452-1

20-1-2015

49.388

49.388

ja

Verlofsubsidie 2015

20ZK

2015

705090-1

20-1-2015

107.211

107.211

ja

Verlofsubsidie 2015

21FV

2015

708444-1

20-1-2015

39.059

39.059

ja

Verlofsubsidie 2015

21GV

2015

700047-1

20-1-2015

30.494

30.494

ja

Verlofsubsidie 2015

21GZ

2015

708412-1

20-1-2015

44.546

44.546

ja

Verlofsubsidie 2015

23FY

2015

674325-1

20-1-2015

13.062

13.062

ja

Lente- en zomerscholen 2016

16VK

2016

LENZO16155

8-4-2016

29.900

29.900

nee

Lente- en zomerscholen 2016

20ST

2016

LENZO16095

8-4-2016

211.250

211.250

nee

Lente- en zomerscholen 2016

04SU

2016

LENZO16019

8-4-2016

24.700

24.700

ja

Lente- en zomerscholen 2016

20WI

2016

LENZO16015

8-4-2016

22.750

22.750

nee

Lente- en zomerscholen 2016

15BS

2016

LENZO16032

8-4-2016

51.350

51.350

nee

Lente- en zomerscholen 2016

20BQ

2016

LENZO16003

8-4-2016

18.200

18.200

nee

Lente- en zomerscholen 2016

20ZK

2016

LENZO16203

8-4-2016

15.600

15.600

nee

Lente- en zomerscholen 2016

02FY

2016

LENZO16141

8-4-2016

7.150

7.150

ja

Lente- en zomerscholen 2016

02QT

2016

LENZO16121

8-4-2016

7.150

7.150

ja

Lente- en zomerscholen 2016

20JX

2016

LENZO16157

8-4-2016

81.900

81.900

nee

Lente- en zomerscholen 2016

16OX

2016

LENZO16002

8-4-2016

43.550

43.550

nee

Lente- en zomerscholen 2016

17HN

2016

LENZO16183

8-4-2016

22.750

22.750

nee

Lente- en zomerscholen 2016

20IB

2016

LENZO16145

8-4-2016

81.250

81.250

ja

LerarenOntwikkelFonds

21FV

2016

LOF15-0162

6-4-2016

10.200

10.200

nee

LerarenOntwikkelFonds

21EX

2016

LOF15-0062

20-1-2016

27.488

27.488

nee

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2016

LOF15-0485

30-6-2016

60.935

60.935

nee

LerarenOntwikkelFonds

17HN

2016

LOF15-0542

30-6-2016

12.300

12.300

nee

LerarenOntwikkelFonds

20AT

2016

LOF15-0435

30-6-2016

5.000

5.000

nee

LerarenOntwikkelFonds

16OX

2016

LOF15-0223

6-4-2016

20.431

20.431

nee

LerarenOntwikkelFonds

16OX

2016

LOF15-0211

6-4-2016

20.431

20.431

nee

Totaal subsidies zonder verrekeningsclausule

    

4.247.432

4.247.432

 

Verantwoording van
subsidies met verrekeningsclausule

         
          

G2-A Aflopend ultimo 31 december 2016

         
          

Omschrijving subsidie

Brin

Jaar

Toewijzing

Bedrag van

Ontvangen

Totale kosten

Te verrekenen

 
 

nummer

 

Kenmerk

Datum

toewijzing

t/m 2016

t/m 2016

31 december 2016

 
          

Innovatie Impuls Onderwijs

16VK

2010

308964-1

20-12-2010

86.738

86.738

86.738

-

 

Innovatie Impuls Onderwijs

19RX

2010

308960-1

20-12-2010

115.068

115.068

115.068

-

 

Innovatie Impuls Onderwijs

04SU

2010

308961-1

20-12-2010

100.000

100.000

100.000

-

 

Innovatie Impuls Onderwijs

20ZK

2010

308959-1

20-12-2010

148.202

148.202

148.202

-

 

Praktijkleren groen

19RX

2009

156624-3

18-03-2009

644

644

644

-

 

Totaal aflopende subsidies met verrekeningsclausule

    

450.652

450.652

450.652

-

 
          

G2-B Doorlopend na 31 december 2016

         
          

Omschrijving subsidie

Brin

Jaar

Toewijzing

Bedrag van

Saldo

Ontvangen in

Totale kosten

Saldo nog te besteden

 

nummer

 

Kenmerk

Datum

toewijzing

1 januari 2016

2016

31 december 2016

31 december 2016

          

Praktijkleren groen

17VP

2014

602186-1

28-10-2014

10.941

5.736

-

5.736

-

Praktijkleren groen

17VP

2015

602186-1

8-12-2014

11.619

11.619

-

6.513

5.106

Innovatie Impuls Onderwijs

16OX

2015

723321-1

26-11-2015

5.000

5.000

-

5.000

-

Innovatie Impuls Onderwijs

16GV

2015

723339-1

26-11-2015

5.000

5.000

-

5.000

-

Totaal doorlopende subsidies met verrekeningsclausule

    

32.560

27.355

-

22.249

5.106

Toelichting:

  • samenwerking lerarenopleiding en scholen: aanvullende bekostiging om de aansluiting te verbeteren tussen eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen.

  • experiment maatschapsvorming: aanvullende bekostiging op basis van het ingediende activiteiten plan waarbij wordt binnen veilige randvoorwaarden een begeleide simulatie gecreëerd wordt voor het functioneren van twee autonome maatschappen op bovenschools niveau voor tekortvakken in een regio binnen Noord Brabant.

  • verlofsubsidie lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom: aanvullende subsidieregeling om leraren (door middel van studieverlof) en zij-instromers in scholing en opleiding te faciliteren.

  • subsidie lente- en zomerscholen: aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.

  • leraren ontwikkelfonds: aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.

  • subsidie praktijkleren groen: aanvullende subsidie voor agrarisch onderwijs om samen met een bedrijf een voorziening voor praktijkleren op te richten.

  • subsidie innovatie impuls: aanvullende subsidie voor het implementeren van innovatieve maatregelen in de schoolorganisatie gericht op de verhoging van de arbeidsproductiviteit en voor het meten van de effecten van deze maatregelen op de arbeidsproductiviteit.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)