Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - OVERIGE LASTEN

Overige lasten

2016

begroting
2016

2015

    

Administratie- en beheerslasten

13.868

14.158

13.434

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

24.073

23.185

23.015

Dotatie overige voorzieningen

-

-

-

Overige

14.474

13.496

14.853

 

52.415

50.839

51.302

(bedragen x 1.000 euro)

Administratie- en beheerslasten

De administratie- en beheerslasten zijn 0,3 miljoen euro lager dan begroot. Aan de ene kant zijn de advieskosten hoger (0,3 miljoen euro), maar daar tegen over staan lagere kopieerkosten (0,2 miljoen euro), lagere telefoonkosten (0,1 miljoen euro) en lagere contributiekosten (0,1 miljoen euro) en lagere papier-, drukwerk- en portokosten (0,2 miljoen euro).

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De hoger dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (0,9 miljoen euro) worden grotendeels veroorzaakt door hogere kosten voor de huur van boeken.

Dotatie overige voorzieningen

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is opgenomen onder de huisvestingslasten.

Overige

De kosten van educatieve excursies en culturele activiteiten voor leerlingen zijn 1,0 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere bijdragen van ouders, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige baten’.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)