Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - HUISVESTINGSLASTEN

Huisvestingslasten

2016

begroting
2016

2015

    

Huur

2.767

2.671

2.102

Verzekeringen

560

609

630

Onderhoud

9.687

8.368

8.063

Energie en water

6.687

6.980

6.545

Schoonmaakkosten

272

316

265

Heffingen

1.834

1.593

1.666

Overige

3.222

2.942

3.050

 

25.029

23.479

22.321

(bedragen x 1.000 euro)

De huisvestingslasten bedragen 25,0 miljoen euro en zijn daarmee 6,6% hoger dan de begroting. Tegenover lagere lasten voor energie en water staan hogere onderhoudslasten, hogere gemeentelijke heffingen en hogere huurlasten.

In de afgelopen jaren zijn alle scholen op asbest gecontroleerd en heeft indien nodig sanering plaatsgevonden. Het grootste gedeelte van deze kosten is vergoed door de gemeentes. De onderzoekskosten zijn door de vereniging betaald (0,1 miljoen euro). Met de gemeente Eindhoven loopt een discussie over de declaratie van de asbestsaneringskosten. Er is in 2016 een voorziening voor deze vordering gecreëerd van 0,6 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)