Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen materiële vaste activa

2016

begroting
2016

2015

    

Afschrijvingen

19.364

21.612

19.165

Bijzondere waardevermindering gebouwen

2.190

-

-

Terugname bijzondere waardevermindering gebouwen

244-

-

1.502-

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

2.515

1.906

114-

 

23.825

23.518

17.549

(bedragen x 1.000 euro)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen 19,4 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen 0,3 miljoen euro lager (1,5%).

Onder de post afschrijvingen zijn onder meer bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot de doordecentralisatiecontracten van de gemeenten Valkenswaard, Cuijk, Asten, Nuenen en Etten Leur begrepen.

Verder is er in 2016 een boekverlies desinvesteringen ten bedrag van 2,5 miljoen euro. Hiervan heeft 1,4 miljoen euro betrekking op de per 1 januari 2016 beëindigde doordecentralisatie overeenkomst met de gemeente Dongen. Het economisch eigendom van de gebouwen is hierdoor teruggegaan naar de gemeente. Verder is er vanwege de ingebruikname van nieuwbouw in 2016 voor 0,9 miljoen euro aan boekverlies genomen op nog niet volledig afgeschreven verbouwingen van verkochte of gesloopte oude panden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)