Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - OVERIGE BATEN

Overige baten

2016

begroting
2016

2015

    

Verhuur

2.049

1.821

1.924

Detachering personeel

2.186

1.524

1.570

Schenking

73-

498-

-

Sponsoring

95

14

92

Ouderbijdragen

11.223

10.278

10.545

Overige

6.930

4.682

13.884

 

22.410

17.821

28.015

(bedragen x 1.000 euro)

Ouderbijdragen

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen voor een bedrag van 11,2 miljoen euro is 9,2% hoger dan de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdragen van ouders in educatieve excursies en culturele activiteiten die hoger zijn dan begroot. Hiertegenover staan hogere kosten, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige lasten’.

Overige

Met betrekking tot de overige opbrengsten is een bate van 6,9 miljoen euro gerealiseerd. Dit is 48,0% meer dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt door diverse extra opbrengsten. In 2015 was onder de overige opbrengsten onder andere de gerealiseerde winst op de verkoop van locaties verwerkt (7,0 miljoen euro).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)