Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - RIJKSBIJDRAGEN

Rijksbijdragen

2016

 

begroting 2016

 

2015

      

Rijksbijdrage OCW

460.093

 

443.239

 

451.218

      

Geoormerkte OCW-subsidies

338

 

387

 

183

Niet geoormerkte OCW-subsidies

23.005

 

18.930

 

20.631

Overige subsidies OCW

23.343

 

19.317

 

20.814

      

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

9.749

 

5.913

 

5.838

      
 

493.185

 

468.469

 

477.870

(bedragen x 1.000 euro)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 460,1 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 87,6% uit van de totale baten in 2016 (87,4% in 2015) en is 16,8 miljoen euro (3,8%) hoger dan begroot. De hogere bijdrage wordt veroorzaakt door gewijzigde leerlingenaantallen, indexaties en de bijdrage voor het cao-akkoord. Deze aanvullende bijdrage was niet begroot.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte OCW-subsidies

De geoormerkte subsidies OCW zijn conform begroting.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

De niet-geoormerkte OCW-subsidies zijn 4,1 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de subsidie nieuwkomers niet was begroot.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband

De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn 3,8 miljoen euro hoger dan begroot. Ten opzichte van 2015 is er een toename van 3,9 miljoen euro. Veel samenwerkingsverbanden zijn in 2015 terughoudend geweest met toezeggingen en verdeling van de middelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)