Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden

Boekwaarde
1 januari 2016

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde
31 december 2016

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

        

BNG Bank 2,99%

42.656

-

1.875

1.875

40.781

5.625

35.156

Kredietinstellingen

42.656

-

1.875

1.875

40.781

5.625

35.156

        

Doordecentralisatiegelden

47.315

2.675

3.842

-

46.148

11.230

34.918

        
 

89.971

2.675

5.717

1.875

86.929

16.855

70.074

(bedragen x 1.000 euro)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn in 2015 een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van 45,0 miljoen euro tegen een rentepercentage van 2,99%.

Leningnummer

Hoofdsom

Hypotheekrecht/pandrecht

   

40.109.542

7.600

Markesingel 2, Helmond

40.109.543

7.400

Olympiaweg 8a, Waalwijk

40.109.544

7.200

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

40.109.545

6.200

Muntelaar 4, Veghel

40.109.546

6.300

Titus Brandsmalaan 1, Vught

40.109.547

10.300

Merendreef 1, Valkenswaard

 

45.000

 
(bedragen x 1.000 euro)

De looptijd is 14 jaar vanaf 1 oktober 2015. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt 1,9 miljoen euro.

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. In 2016 is een resultaat van 2,7 miljoen euro behaald op deze doordecentralisatie-overeenkomsten. Dit resultaat wordt in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten. Vanwege de beëindiging van de doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente Dongen per 1 januari 2016 is er 3,8 miljoen aan langlopende verplichting afgeboekt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)