Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Saldo
1 januari
2016

Dotaties

Ontrek-
kingen

Saldo
31 december 2016

Kortlopend
deel
< 1 jaar

Langlopend
deel
> 1 jaar

       

Jubilea

4.976

645

599

5.022

454

4.568

Personeelsvoorzieningen

4.976

645

599

5.022

454

4.568

       

Groot onderhoud

25.369

5.150

3.480

27.039

8.309

18.730

Overige voorzieningen

25.369

5.150

3.480

27.039

8.309

18.730

       
 

30.345

5.795

4.079

32.061

8.763

23.298

(bedragen x 1.000 euro)

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van 900 euro op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening op 31 december 2016 5,0 miljoen euro.

Overige voorzieningen

Ter dekking van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)