Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari 2015

Resultaat

Resultaat
bestemming

Saldo
21 december 2016

     

Algemene reserve

    

Algemene reserve

126.514

2.148-

360

124.726

Totaal algemene reserve

126.514

2.148-

360

124.726

     

Bestemmingsfonds (privaat)

    

Bestemmingsfonds private gelden

6.590

63

-

6.653

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

6.590

63

-

6.653

     
 

133.104

2.085-

360

131.379

(bedragen x 1.000 euro)

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt 2,1 miljoen euro negatief.

Resultaatbestemming 2016

BESTEMMING RESULTAAT

 
  

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 
  

Onttrekking aan de algemene reserve

2.148-

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

410-

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

473

 

2.085-

  Bestemmingsfondsen

  De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (3,5 miljoen euro) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (3,1 miljoen euro).

  Mutaties scholen

  Per 1 april 2016 heeft een bestuursoverdracht plaatsgevonden waarbij de Praktijkschool Helmond onderdeel is geworden van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de overdrachtsakte is overeengekomen dat het eigen vermogen per 1 april 2016 € 360.000 bedraagt.

  pagina opties

  Mijn OMO verslag (0)