Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

31-12-2016

31-12-2015

   

Kasmiddelen

97

97

Tegoeden op bank- en girorekeningen

13.679

24.660

Deposito's

-

-

Overige

2

6

 

13.778

24.763

(bedragen x 1.000 euro)

Per 1 oktober 2015 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een langlopende lening bij de BNG bank afgesloten voor 45 miljoen euro, waardoor eind 2016 sprake is van een positief saldo op de lopende rekening.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)