Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - VORDERINGEN

Vorderingen

31-12-2016

31-12-2015

     

Debiteuren

 

893

 

753

OCW

 

-

 

-

Leerlingen

 

1.417

 

1.218

Overige overheden

 

5.792

 

5.269

     

Personeel

2

 

25

 

Overige

1.411

 

1.286

 

Overige vorderingen

 

1.413

 

1.311

     

Vooruitbetaalde kosten

5.536

 

6.429

 

Verstrekte voorschotten

-

 

-

 

Overige

-

 

-

 

Overlopende activa

 

5.536

 

6.429

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

 

-

 

-

  

15.051

 

14.980

(bedragen x 1.000 euro)

Debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

OCW

Ultimo 2016 is er geen vordering op het ministerie van OCW. Alle toegekende subsidies zijn ontvangen.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (3,2 miljoen euro) en doordecentralisatievergoedingen (2,5 miljoen euro).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)