Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2016

Investeringen
en verstrekte leningen

Desinvesteringen
en afgeloste leningen

Boekwaarde
31-12-2016

     

Vorderingen OCW

-

-

-

-

Overige effecten

-

-

-

-

Overige vorderingen

101

57

75

83

 

101

57

75

83

(bedragen x 1.000 euro)

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds. Deelnemers aan dit OMO Fonds kunnen, indien zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, een beroep doen op geldelijke steun vanuit deze stichting.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)