Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

 

2016

2015

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

691-

16.960

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

19.364

18.579

- bijzondere waardevermindering

2.190

-

- terugname bijzondere waardevermindering

244-

1.502-

- mutaties voorzieningen excl herschikking

1.716

702

 

23.026

17.779

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

70-

3.685-

- kortlopende schulden

4.510-

22.620-

 

4.580-

26.305-

   

Betaalde interest

1.394-

440-

Mutaties financiele vaste activa

-

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

16.361

7.994

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

245-

-

(Des)investeringen materiële vaste activa

48.165-

51.339-

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

45.825

1.449

(Des)investeringen financiële vaste activa

18

42-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2.567-

49.932-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Ingebracht vermogen nieuwe scholen

360

-

Mutatie langlopende schulden

3.041-

48.124

Mutatie bouwkredieten overheid

22.098-

18.480

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

24.779-

66.604

   

Mutatie liquide middelen

10.985-

24.666

Eindstand liquide middelen

13.778

24.763

Beginstand liquide middelen

24.763

97

Mutatie liquide middelen

10.985-

24.666

(bedragen x 1.000 euro)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)