Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KALENDERJAAR 2016

 

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

    

BATEN

   

Rijksbijdragen

493.185

468.469

477.870

Overige subsidies

9.701

9.648

9.006

Collegegeld

-

-

-

Baten werk i.o.v. derden

-

-

-

Overige baten

22.410

17.821

28.015

 

525.296

495.938

514.891

    

LASTEN

   

Personeelslasten

424.718

404.746

406.759

Afschrijvingen

23.825

23.518

17.549

Huisvestingslasten

25.029

23.479

22.321

Overige lasten

52.415

50.839

51.302

 

525.987

502.582

497.931

    

SALDO BATEN EN LASTEN

691-

6.644-

16.960

    

Financiële baten en lasten

1.394-

1.466-

440-

    

RESULTAAT

2.085-

8.110-

16.520

    

Uitgaven ten laste van bestemmingsfondsen

410

416

393

    

TOTAAL RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING

1.675-

7.694-

16.913

(bedragen x 1.000 euro)
(begroting 2016: Voor de stichtingen en de doordecentralisatiebedrijven wordt er altijd vanuit gegaan dat het begrote resultaat gelijk is aan de realisatie. De begroting wordt achteraf gelijk gesteld aan de werkelijkheid.)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)