Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Personeelsinformatiesysteem

Per 1 januari 2015 heeft de vereniging een nieuwe HRM-applicatie in gebruik genomen. Tijdens een Europese aanbesteding is AFAS Software bv als meest gunstige aanbieder uit de bus gekomen. De eerste prioriteit in 2015 heeft gelegen in juiste salarisbetalingen met de inrichting van de salarisadministratie, de inrichting van de personeelsadministratie, gebruik employ self service (declaratie onkosten etc.) en de eerste set ‘standaard’ rapportages. Ook de module werving en selectie is vanaf begin 2015 in gebruik genomen.

Gedurende het verslagjaar zijn diverse rapportages opnieuw opgezet en in gebruik genomen. Verder zijn voorbereidende werkzaamheden gestart voor de ingebruikname van de module medewerkerontwikkeling (met o.a. ondersteuning van de gesprekscyclus) en de module verzuim en herstel.

Expertisegroepen, bestaande uit collega’s van de scholen en het bureau, bereiden de implementatietrajecten voor. Ook worden voorlichtings- en scholingsbijeenkomsten georganiseerd. De verdere uitrol van deze modules zal volgtijdelijk plaatsvinden, afhankelijk van de behoefte van de scholen.

Uiteindelijk moet het totaal benutten van alle modules van AFAS zowel de effectiviteit als de efficiency vergroten. Het personeels- en salarissysteem bevat alle nodige personele gegevens van de werknemer. De gegevens zijn actueel en het gebruik van één ‘basissysteem’ is minder foutgevoelig. Daarnaast is de vereniging voor de informatievoorziening dan niet meer afhankelijk van derden. Dit is onder meer nu nog het geval bij de ziekteverzuimcijfers en bij de ondersteuning van de gesprekkencyclus.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)