Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Collegiale bestuurlijke visitatie

De raden/colleges van bestuur van vier grote onderwijsbesturen in het VO (Carmel, CVO, Lucas Onderwijs en vereniging OMO) hebben in 2016 deelgenomen aan een onderling collegiaal bestuurlijk visitatietraject. De omvang en aanwezigheid in de sector vo maakt deze besturen tot gelijkwaardige partners in de uitdagingen waarvoor zij staan als onderwijsbesturen. Het doel van deze bestuurlijke visitaties was om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie door:

  • inzicht te verschaffen in de sterke punten en de verbeterpunten van het bestuurlijk handelen;

  • aanbevelingen en adviezen aan te reiken die door het schoolbestuur gebruikt kunnen worden als input voor het versterken van (de voorwaarden van) het bestuurlijk handelen;

  • professionalisering van de schoolbesturen te realiseren door van elkaar te leren en met elkaar te reflecteren om het eigen professionele handelen te verbeteren.

Tussen mei 2016 en oktober 2016 zijn inhoudelijk gestructureerde bezoeken afgelegd aan de vier schoolbesturen. Tijdens deze visitatiedagen werd telkens het bestuurlijk denken en handelen van een van de vier besturen onder de loep genomen. In gesprekken met het bestuur zelf en met verschillende panels, bestaande uit bijvoorbeeld rectoren, leden van de raad van toezicht, docenten en GMR-leden, werd input opgehaald langs de lijn van de vooraf opgestelde zelfevaluatie door het betreffende bestuur. De feedback aan het eind van de dag, gecombineerd met het visitatierapport, bleken een sterke vorm van reflectie op gang te brengen waarmee de vier schoolbesturen hun bestuurlijk denken en handelen verder kunnen professionaliseren en/of innoveren. Binnen vereniging OMO is de zelfevaluatie breed gedeeld met de rectoren, de GMR, de raad van toezicht en de deelnemende docenten aan de panelgesprekken. Het visitatierapport over vereniging OMO is eind 2016 beschikbaar gekomen en is besproken met de verschillende gremia.   

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)