Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau moet plaatsvinden. Indien het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klachtencommissie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene klacht in behandeling nadat de voorfase op schoolniveau is afgerond.

Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via die voorfase op school maar rechtstreeks naar de klachtencommissie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gaan.

De klachtencommissie organiseert een hoorzitting waarin de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun verhaal te doen. De klachtencommissie geeft in elke zaak die zij behandelt een advies aan het bestuur, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies ook een aanbeveling doen over de maatregelen die het bestuur en de school zouden kunnen treffen. Anton van Kalmthout is voorzitter van de klachtencommissie en Paul Zoontjens is plaatsvervangend voorzitter.

In de afgelopen periode zijn er veel klachten op school afgehandeld, waardoor er weinig klachten bij de klachtencommissie zijn terechtgekomen. In 2016 zijn er 17 klachten ingediend bij de klachtencommissie. De commissie heeft acht klachten behandeld. Het betrof vier algemene klachten en vier klachten over persoonlijke integriteit. De overige klachten zijn terugverwezen naar de scholen voor de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau. Van de klachten die de commissie heeft behandeld, zijn er vier ongegrond verklaard en twee (op onderdeel) gegrond. Twee klachten zijn door de klagers ingetrokken na de hoorzitting van de commissie. Het oordeel en advies van de klachtencommissie is door de raad van bestuur gevolgd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)