Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Code Goed Onderwijsbestuur

De VO-raad kent sinds 2008 een Code Goed Onderwijsbestuur. Deze code is in 2015 herzien en kent sindsdien zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad. De eisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd. Daarnaast moet de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten openbaar gemaakt worden. Daarnaast kent de code 47 richtlijnen voor goed bestuur, waarvoor het ‘pas toe of leg uit’- principe geldt. Het beleid en werkwijze van de vereniging is gericht op goed onderwijs. Goed onderwijsbestuur is daarvoor een voorwaarde. De vereniging werkt en handelt conform de geest van de code. Binnen de vereniging is het gesprek gaande over de wijze van formaliseren van de code in het beleid van de vereniging. Rekening houdend met de ‘gebonden’ code van de VO-raad en de relevante maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein werkt de vereniging aan een eigen integriteitscode (zie ook bij Identiteit).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)