Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Functiemix

De afspraken over de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (vo), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van de loopbaanmogelijkheden voor leraren door middel van een nieuwe functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LB, LC en LD/LE (het loongebouw).

In 2010 is het beleid van de vereniging voor de functiemix vastgesteld. Hierbij is ervoor gekozen de scholen een kader te bieden waaraan op schoolniveau een eigen beleidsrijke invulling gegeven kan worden. De scholen hebben zich ingespannen om per 1 oktober 2014 de afgesproken percentages te behalen. In het voorjaar van 2013 bleek uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, dat het beschikbare budget voor veel vo-scholen onvoldoende was om de voor 2014 afgesproken functiemixpercentages te halen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn door de VO-raad, OCW en de vakbonden aanvullende afspraken gemaakt. In 2014 zijn voor 15 OMO-scholen maatwerkafspraken gemaakt met de vakbonden. De overige OMO-scholen hebben maatwerkafspraken gemaakt met de PMR. De maatwerkafspraken hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2020. Belangrijk onderdeel van de maatwerkafspraken is het constant houden of verlagen van de leerling-leraarratio. De ontwikkeling van de functiemix wordt gevolgd via de planning- en controlcyclus. Uit de analyse van gegevens in 2016 blijkt dat de functiemix zich ontwikkelt conform de maatwerkafspraken.

Bijzondere omstandigheden, vaak van tijdelijke aard, zorgen in een aantal scholen voor een afwijking van de afsprakennorm. Het onderliggende trendbeleid is echter in alle gevallen gericht op het nakomen van de afspraak.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)