Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Re-integratie

Re-integratie omvat alle activiteiten van werkgever, werknemer en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid en behoud of terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. De aanpak van re-integratie bij de vereniging gaat uit van goed onderwijs en goed werkgeverschap. Als uitgangspunten gelden het toepassen van de kracht van één werkgever en het benutten van de regionale samenwerking met ruimte voor maatwerk binnen de geldende kaders en regelgeving.

Werknemers werken langer door waardoor de noodzaak om duurzaam vitaal en gezond te werken toeneemt. Om verschillende redenen besteedt de vereniging aandacht aan re-integratie. Demografische ontwikkelingen, zoals dalende leerlingaantallen, zorgen voor de bewustwording om werknemers werkzekerheid te bieden. De vereniging motiveert haar medewerkers maximaal inzetbaar te zijn en te blijven.

De vereniging stuurt bij re-integratie aan op herplaatsing en scholing van medewerkers. De vereniging betaalt als eigenrisicodrager uitkeringslasten bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In 2016 zijn stappen gezet om uitkeringsgerechtigden extra re-integratiebegeleiding te bieden. Dit is gedaan door de inzet van een interne re-integratiedeskundige en voorbereiding van de inzet van externe expertise.

In 2016 is daarnaast een start gemaakt met intensievere samenwerking tussen scholen bij het opstellen van de formatie. De succesvolle pilot ‘samenwerking regionale arbeidsmarkt Eindhoven- de Kempen’ heeft geleid tot inzet van deze benadering verenigingsbreed. Daarnaast is besloten het thema strategische personeelsplanning voor de vereniging verder uit te werken. Uiteraard zijn re-integratie activiteiten gericht op preventie; er is uitgebreide aandacht voor vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werkzekerheid.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)