Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Gesprekscyclus en Bewust belonen

In 2015 is een geactualiseerde gesprekscyclus gestart waaraan de volgende gespreksonderwerpen zijn toegevoegd:

  • Professionaliteit: hieronder vallen de beroepswaarden, disposities, professionalisering en het gebruik maken van de professionele ruimte. Ook kennisdeling en deelname aan kennisnetwerken komen hierbij aan bod;

  • Realisatie: bijdrage van de werknemer aan de visie, missie en doelstellingen van de school.

Ter ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden is een online portaal ontwikkeld waar achtergrondinformatie te vinden is over de gesprekscyclus en waar handreikingen te vinden zijn voor het voorbereiden en voeren van de gesprekken.

In navolging van de actualisering van de gesprekscyclus is de regeling Bewust Belonen geactualiseerd per 1 augustus 2016. De termijn waarvoor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt opgesteld is gewijzigd van 5 jaar in 3 jaar. In het POP zullen naast afspraken over professionalisering ook afspraken over facilitering en eventuele gevolgen voor beloning vastgelegd worden, conform de regeling Bewust Belonen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)