Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Professionele ruimte en registratie

Lerarenregister

In oktober 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Hiermee wordt geregeld dat de registratie en nascholing van leraren in de wet is verankerd. Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet. De verankering van het lerarenregister wordt in deze wet gecombineerd met het omschrijven van het beroep van leraar en met het verankeren van de professionele ruimte van de leraar in de onderwijswetten. Met deze wettelijke verankering krijgen leraren enerzijds de ruimte om te handelen en leggen zij daar anderzijds via het register ook verantwoording over af. De omschrijving van het beroep leraar en de professionele ruimte (die o.a wordt omschreven in het professionele statuut) zijn per 1 augustus 2017 van kracht. Het lerarenregister wordt geleidelijk ingevoerd. In het startjaar (augustus 2018 – augustus 2019) komen alle bevoegde leraren in het register te staan. Elke leraar heeft een eigen registerdossier waarin hij/zij professionaliseringsactiviteiten bijhoudt. Na vier jaar (2023) wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, volgens de criteria die de beroepsgroep van leraren zelf heeft opgesteld. Leraren die hun bekwaamheidsonderhoud onvoldoende hebben aangetoond krijgen een aantekening, maar die heeft dan nog geen consequenties. Na nog eens vier jaar (2027) is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de herregistratiecriteria voldoen, mogen niet meer voor de klas staan, totdat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen. Werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken.

In de CAO OMO 2014-2015 is afgesproken dat uitgangspunten en kaders van een Professioneel Statuut worden vastgesteld en afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het statuut wordt verankerd in de CAO OMO. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het landelijk op te stellen model Professioneel Statuut.

In 2016 is met schoolleiders van gedachte gewisseld over het lerarenregister en de kansen en gevolgen voor leraren en scholen. Daarnaast heeft overleg met de Onderwijscoöperatie plaatsgevonden over verbetering van het validatieproces en het standaard valideren van interne professionaliseringsactiviteiten.

Schoolleidersregister

Vanuit de afspraak in het sectorakkoord VO 2014-2017 is een beroepsstandaard voor schoolleiders ontwikkeld. Vanaf 31 maart 2016 is het Schoolleidersregister VO open voor registratie. Het Schoolleidersregister VO heeft drie doelen:

  • bevorderen van professionele ontwikkeling van leidinggevenden;

  • concretiseren van kennis en bekwaamheden die schoolleiders van zichzelf en elkaar mogen verwachten;

  • waarborgen van de kwaliteit en status van het beroep ten opzichte van de samenleving, politiek, werkgevers en docenten.

Het is de bedoeling dat over een aantal jaren alle schoolleiders in Nederland een geaccrediteerde schoolleidersopleiding hebben gevolgd. Daarmee voldoen zij aan het basisniveau dat is beschreven bij de beroepstandaard voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De (her)registratie-eisen zijn nog niet bekend. Samen met schoolleiders, die zich sinds begin 2016 kunnen registreren, wordt het register inhoudelijk verder ontwikkeld.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)