Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf bevat de grafische weergave van personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2016.

1. Omvang personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in 2016 bedraagt 6.877 personeelsleden (circa 5.582 fte). De instroom en uitstroom bedraagt in totaal respectievelijk 1.006 en 827 personen. Dit betreft het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uit dienst is gegaan gedurende het kalenderjaar en de personeelsleden die een uitbreiding of inkorting van de betrekkingsomvang hebben gehad:

Grafiek 3: Grootte personeelsbestand

2. Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling in leeftijd van de personeelsleden van alle personeelscategorieën in 2016 werkzaam bij de vereniging ziet er als volgt uit:

Grafiek 4: Leeftijdsverdeling personeelsbestand

3. Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk), en verhouding vrouw-man is als volgt:

Grafiek 5: Onderverdeling personeelsbestand

4. Verdeling functiecategorieën

De totale omvang van 5.582 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld:

Grafiek 6: Verdeling personeel naar functiecategorieën

5. Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, LIO’s en stagiaires, ouderschapsverlof

De omvang van deelnemers aan de regeling Duurzame Inzetbaarheid, de 63+-regeling en deelnemers met overgangsrecht OMO Seniorenregeling, overgangsrecht Besluit Arbeidsparticipatie Onderwijs (BAPO), deelnemers aan de regeling betaald ouderschapsverlof en het aantal LIO’ers/stagiaires in 2016 bedraagt:

Grafiek 7: Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, LIO’s en stagiaires, ouderschapsverlof

In bijlage 8 wordt uitgebreider ingegaan op de samenstelling van het personeelsbestand en wordt deze tevens in meerjarenperspectief geplaatst.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)