Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle OMO-scholen onderhielden in 2016, net als in voorafgaande jaren, relaties met vervolgonderwijs in verschillende samenwerkingsverbanden. In het vmbo werd ingezet op samenwerking met het mbo, met name voor het creëren van doorlopende leerlijnen. Ook werden er diverse projecten met partners gerealiseerd, zoals loopbaanleren en projecten van vmbo en mbo met het bedrijfsleven. De samenwerking met het vervolgonderwijs werd vooral via de academische opleidingsscholen structureel uitgewerkt. Door via OCW gesubsidieerde projecten zoals ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’, ‘Begeleiding Startende Docenten’ en ‘Professionele Leergemeenschappen’ wordt een extra impuls gegeven aan de samenwerking met lerarenopleidingen.

In 2015 ontstond vanuit de scholen de wens om de samenwerking tussen de hbo’s en universiteiten meer complementair te laten zijn. In 2016 is dat geconcretiseerd in de ‘pilot leerateliers’ waarin drie universiteiten (Radboud Universiteit, Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven) intensief met negen OMO-scholen samenwerken. Opleiden en onderzoek worden daarbij onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, docenten en studenten ontwerpen samen lessenreeksen en verrichten daar gezamenlijk onderzoek naar (zie Academische Opleidingsscholen).

Samen met Tilburg University is het Econasiumprogramma opgezet. Dit programma heeft als doel de belangstelling voor een economische studie op wetenschappelijk niveau onder middelbare scholieren te vergroten. Ook in het kader van ‘Economie voor jou’ en in het voortgezette succesvolle Palladio-programma zien we een bloeiende samenwerking met het vervolgonderwijs. Verschillende OMO-scholen participeerden in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen.

De Open Universiteit heeft in dit verslagjaar de eindrapportage van een door OMO ondersteund onderzoek naar kennisnetwerken en kennisdeling opgeleverd. De aanbevelingen zijn genoemd bij Kennisdelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)