Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Samen met marktpartijen is in 2015 en 2016, in een project waaraan zes OMO-scholen hebben deelgenomen, onderzocht wat nodig is voor gepersonaliseerd leren. De resultaten van dit onderzoek zijn in maart 2016 opgeleverd en worden meegenomen in de huidige Europese aanbesteding van leermiddelen, samen met de verenigingsvisie op digitalisering. Deze aanbesteding is in 2016 opgestart om te komen tot collectieve contracten voor leermiddelen voor alle OMO-scholen. Omdat het besluitvormingsproces rondom de leermiddelenlijsten op de scholen in januari en februari plaatsvindt zijn de lopende contracten, voor de levering van leermiddelen voor het schooljaar 2018-2019, verlengd tot 1 januari 2018.

Vanwege de huidige ontwikkelingen nemen digitale leermiddelen een steeds grotere plaats in, niet alleen aanvullend op boeken maar ook vervangend. Ieder jaar gaan meer leerlingen met persoonlijke devices werken. In de aanbesteding wordt meegenomen dat er tussen de verschillende scholen een grote diversiteit bestaat aan ICT-kennis, ICT-middelen en ICT–beleidskeuzes. De inzet van digitale leermiddelen heeft gevolgen voor het distributieproces en de rol van de distributeurs. Aan de distributie van foliomateriaal worden andere eisen gesteld dan aan de toegang tot digitaal leermateriaal.

Om meer input te krijgen vanuit de scholen over de wensen die er leven, is in juli 2016 een OMO-brede studiemiddag georganiseerd over digitale leermiddelen. Hieraan hebben diverse markpartijen hun medewerking verleend. Tevens is er een start gemaakt met het organiseren van informatieve en interactieve bijeenkomsten over diverse hieraan gerelateerde thema’s, zoals leermiddelenbeleid, visie op ICT in het onderwijs en ICT-bekwaamheid. Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op schoolleiders en andere leidinggevenden en worden goed bezocht.

Er zijn structurele contacten met o.a. Kennisnet, de VO-raad en andere grote besturen om kennis en ervaringen rondom leermiddelenbeleid en het aanbesteden van leermiddelen te delen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)