Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Toezichtarrangementen

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs gaat veranderen. Schooljaar 2016 – 2017 is een jaar van transitie. De wet waarop het onderzoekskader 2017 is gebaseerd is formeel per 1 augustus 2017 van kracht. Het schooljaar 2016 – 2017 gebruikt de inspectie om met de scholen ervaring op te doen en toe te werken naar het vernieuwde toezicht.

Voorheen bezocht de Inspectie van het Onderwijs elke opleiding van elke school ten minste eens per vier jaar voor het vaststellen van een toezichtarrangement. De inspectie blijft scholen (dus niet afdelingen) zeker eens per vier jaar bezoeken, maar dit kan ook gebeuren vanuit een stelselonderzoek zonder dat daar een oordeel uit voortkomt. De Inspectie zal jaarlijks een risico-check verrichten gebaseerd op eigen gegevens en de kwaliteitsgegevens aangeleverd door het bestuur. Dit onderzoek kan aanleiding geven tot uitvoering van een nader onderzoek naar de onderwijskwaliteit.

Opleidingen ontvangen een basisarrangement als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving. Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen ontvangen een aangepast arrangement voor de kwaliteit met bijbehorend predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ en vallen onder verscherpt toezicht van de inspectie. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om de onvoldoende onderwijsindicatoren op korte termijn weer op voldoende niveau te krijgen. De raad van bestuur is hierbij nauw betrokken ook in het kader van het verder doorontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen de OMO-organisatie.

Het volgende overzicht geeft het aantal toezichtarrangementen weer die gelden op 31 december 2016:

Toezichtarrangement

Pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Basis

7

24

27

44

35

34

171

Zwak

0

2

1

0

0

0

3

Zeer Zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal n.v.t.

0

0

0

0

1

1

2

Totaal

7

26

28

44

36

35

176

Tabel 1: overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2016

In 2016 scoren 171 van de 174 beoordeelde opleidingen (98,3%) van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voldoende volgens de inspectienormen. Drie opleidingen (verdeeld over twee scholen) ontvingen een aangepast arrangement1. Het is goed om te zien dat de ingezette kwaliteitscultuur resultaat boekt en dat bijna alle opleidingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs volgens de inspectienormen van voldoende kwaliteit zijn. Vorig jaar was nog een (lichte) toename te bespeuren in het aantal arrangementen ‘zwak’ (totaal 7: was 95,9%). Deze stijging heeft de vereniging extra alert gemaakt. Bestuur en de scholen investeren nog meer dan voorheen in goede en duurzame kwaliteitszorg in een gezamenlijk streven naar voldoende scores voor alle opleidingen binnen de scholen. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarransgement op 31 december 2016 geldt.

1 Begin 2017 is voor het d’Oultremontcollege een basisarrangement afgegeven. De overige twee worden in mei 2017 beoordeeld.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)