Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

ICT in het onderwijs

Op de verschillende scholen wordt op diverse manieren gebruik gemaakt van ICT in het

onderwijs. Om zicht te hebben op de vraag hoe ver de verschillende scholen hiermee zijn, is in het schooljaar 2015-2016 een uitgebreide inventarisatie gedaan aan de hand van een digitale enquête en gesprekken met de betrokkenen op de scholen. Deze inventarisatie is in het eerste kwartaal van 2016 afgerond en zal in principe jaarlijks worden herhaald. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘Vier in balans-model’ van Kennisnet (visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, infrastructuur).

Het Vier in balans-model met de vier randvoorwaarden

Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat er een tendens is dat steeds meer scholen op basis van een ontwikkelde onderwijsvisie kiezen voor ICT-middelen, om daarmee persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk te maken. Deze ambitie vraagt om adequate ICT-faciliteiten, zoals een goede ICT-infrastructuur en kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal. Het gebruik van persoonlijke devices en digitale leermiddelen neemt toe. Dit heeft gevolgen voor het leermiddelenbeleid maar ook voor de ICT-inrichting op de scholen.

In 2016 heeft er geen OMO ICTOdag plaatsgevonden. Deze is om organisatorische redenen verplaatst naar maart 2017. De dag wordt toegespitst op het delen van ‘good practices’ met ICT in het onderwijs tussen de scholen.

In 2017 wordt de OMO ICTO werkgroep verbreed met docenten van verschillende OMO scholen met als doel meer kennis te delen over het gebruik van ICT in het onderwijsproces.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)