Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Veiligheid op scholen

Door een aanpassing van de onderwijswetten per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie gaat hierop toezien vanaf schooljaar 2016-2017. Schooljaar 2015-2016 gold als overgangsjaar. Deze wetwijziging betekent onder meer een jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid.

Sinds 2007 beschikt vereniging Ons Middelbaar Onderwijs over een eigen monitor om, per onderwijslocatie, de sociale veiligheid te meten. Dit instrument geeft een gedegen en scherp beeld van de situatie per school. Vanwege de omvang van de monitor werd deze vierjaarlijks afgenomen. Aanpassing in de onderwijswet vraagt een herbezinning op de monitoring van sociale veiligheid. Besloten is te kiezen voor een nieuw instrument dat beter beantwoordt aan de wensen én verplichtingen voor het monitoren van sociale veiligheid. In 2017 starten de scholen binnen de vereniging met het gebruik van dit instrument.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)