Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces. Met de overdracht van de Praktijkschool Helmond naar de vereniging telt de vereniging in 2016 zeven scholen voor praktijkonderwijs. Naast de school in Helmond zijn er het

Baanderherencollege Praktijkonderwijs in Boxtel, Fioretti College afdeling Praktijkonderwijs in Veghel, Praktijkschool Eindhoven, de Sprong, deelschool van IVO-Deurne in Deurne, Varendonck College afdeling Praktijkonderwijs in Someren en het Da Vinci College, afdeling praktijkonderwijs in Roosendaal.

‘Wat heb jij nodig, wij gaan het geven’

Alle scholen voor praktijkonderwijs zijn er op gericht om de leerlingen zo goed mogelijk in staat te stellen zelfredzaam te zijn binnen de maatschappij. De focus ligt op de individuele leerling: ‘Wat kun jij, wat vind je moeilijk en wat kan school voor jou doen om uit jou te halen wat erin zit?’ Dat vraagt telkens weer om een individuele aanpak. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling, zijn of haar motivatie, potentieel en leer- en ondersteuningsvraag vormen de maat. Alle scholen binnen de vereniging bieden dat maatwerk. Om dit gericht te kunnen doen hebben de scholen de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in het gebruik van leerlingvolgsystemen. Om vorderingen te zien, maar ook om te kijken of uit de leerlingen komt wat erin zit. De scholen zetten zich in voor blijvende kwaliteit in het onderwijs aan deze doelgroep.

In verbinding met de omgeving

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling en de omgeving wordt steeds meer maatwerk geleverd. Om de kansen op passende arbeid zo groot mogelijk te maken zijn er veel en goede contacten met het bedrijfsleven en het ROC. Scholen bereiden leerlingen optimaal voor op passend werk of passende dagbesteding. Ze bieden leerlingen mogelijkheden voor het behalen van branchecertificaten, bereiden leerlingen bij wie dat past voor op het ROC of halen de entree-opleiding van het ROC in eigen huis zodat het integraal onderdeel kan worden van de praktijkschoolopleiding. Op sommige scholen krijgen leerlingen via schakelklassen de kans op te stromen naar het vmbo.

Samen werken aan (nog) beter onderwijs

De praktijkscholen werken nauw samen met andere scholen voor praktijkonderwijs in Brabant en elders in Nederland. Samen werken ze aan kwaliteitsverbetering en doen ze aan intervisie. Uit de recente uitstroommonitor voor de provincie Noord-Brabant blijkt dat de leerlingen na de praktijkschool vaak hun vervolgweg vinden in aanvullend onderwijs en/of werk.

Grafiek 2: Uitstroom praktijkonderwijs scholen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)