Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderwijs in kerncijfers - slaagpercentages

Het gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ligt bij vier van de vijf schoolsoorten minimaal op gelijk niveau met het landelijk gemiddelde. De havo en vmbo-(g)t blijven ten opzichte van dit landelijk – gewogen - gemiddelde hoog scoren.

Grafiek 1: Slaagpercentages scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(Bron: Vensters.nl, definitieve slaagpercentages 2015-2016, publicatiedatum 25-11-2016)

Ontwikkeling per schoolsoort

Binnen alle vmbo-opleidingen scoren de scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, net als vorig jaar, gemiddeld minimaal op het landelijk gemiddelde. Het slaagpercentage vmbo-(g)t laat dit jaar zowel landelijk als binnen de vereniging een daling zien, maar scoort met 95,1% echter ruim boven het landelijk gemiddelde.

Na een landelijke dip in 2014-2015 is in 2015-2016 een sterke stijging te zien in het slaagpercentage op havo. Zowel landelijk als bij de OMO-scholen is een stijging zichtbaar van ruim één procent. Met 89,9% blijven de OMO-scholen ruim boven het landelijk gemiddelde.

Na een stijgend slaagpercentage in 2014-2015 op het vwo, zowel landelijk als binnen de vereniging, is dit jaar een duidelijke daling in slaagpercentage zichtbaar. Deze daling is bij de OMO-scholen iets sterker dan landelijk waardoor de OMO-scholen voor het eerst in vier jaar licht onder het landelijk gemiddelde scoren.

De vereniging is trots op deze gemiddelden. De scores per opleiding blijven hierbij van belang. Alle OMO-scholen weten per opleiding hoe de leerlingen het hebben gedaan en kunnen hier, na evaluatie, conclusies aan verbinden.

In bijlage 6 zijn de slaagpercentages van alle scholen en opleidingen weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)