Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sondervick College

www.sondervick.nl
rector: Nol van Beurden
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locatie:

  • Veldhoven

Het Sondervick College rondde in 2016 een grootschalige en intensieve verbouwing af. Niet alleen werd een school voor VSO ingehuisd op de campus, een groot aantal onderwijsruimtes van het Sondervick College werd aangepast en nieuwe functionaliteiten gerealiseerd. Dit was zeer wenselijk vanwege de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school.

Vanuit de geverticaliseerde opleidingen werden de onderwijsconcepten weer een stap verder gevoerd, wat zich uit in specifieke projecten, ontwikkelingen in de didaktiek (waaronder toenemende gebruik van ICT in het onderwijs) en aanpassingen in de ondersteuningsstructuur. Op dit moment hebben alle 1ste en 2de klas leerlingen (van vmbo basis t/m gymnasium) verplicht een laptop. Voor de andere jaarlagen is dat nog optioneel.

Bij de onderwijsprojecten is er een aantal ijkpunten, naast de opvoedkundige centrale thema’s van de opleidingen zelf: internationalisering, gebruikmaking van het brainport-netwerk, ontwikkeling van ten minste een item uit het trio onderzoeken-ondernemen-ontwerpen, onderwijsontwikkeling vervlochten met ontwikkeling van personeel.

Bij deze benadering speelt de academische opleidingsschool een belangrijke rol om zaken als “permanent development” en “teacher as researcher” in de breedte te versterken. De ambitie is in de manier waarop de organisatie is ingericht, facilitering van actuele onderwijsontwikkeling en manier van leidinggeven, voorwaarden te scheppen voor het ontstaan van PLG’n; professionele leergemeenschappen.

De school is sterk gericht op techniek en bèta, internationalisering en tweetalig onderwijs (naast vwo ook ingevoerd op havo, start met IB) en realisatie van brede vakkenkeuze en LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). Er is nauwe betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling van de gemeente (jeugdbeleid, techniekstimulering) en het Sondervick College functioneert in de expertrol voor basisscholen die op het gebied van tweetalig onderwijs en techniek beleidsrijks willen werken. De samenwerking met lokaal MKB en met de meest nabije universiteiten (TU, Tilburg, Nijmegen) is kenmerkend voor de innovatieve projecten.

In het lesrooster is 10% van de onderwijstijd vrij gemaakt voor differentiatie; verbreding, verdieping, vakgerichte en algemene ondersteuning. Deze “flextijd” wordt per opleiding vorm gegeven aansluitend bij het onderwijsconcept ervan.

De functiemix wordt beleidsrijk uitgevoerd; alle LC- en LD-functionarissen hebben een duidelijke taak of rol in de school- en onderwijsontwikkeling.

De keurmerken Gezonde School en Veilige School (KIWA) werden na audits herbevestigd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)