Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Roncalli Scholengemeenschap

roncalli.mwp.nl
rector: Ludo Heesters
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Bergen op Zoom

Met een vooruitstrevende onderwijsaanpak stimuleert Roncalli haar 1240 leerlingen, naast het opdoen van de benodigde kennis, ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Als Daltonschool met een eigen-tempo-werkwijze leren leerlingen competenties, die mede bepalend zijn voor succes in het vervolgonderwijs en de verdere loopbaan: het geleidelijk omgaan met zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, verantwoordelijkheid en effectiviteit.

De school verkeert in een fase waarin kwaliteitszorg door vele medewerkers wordt opgepakt en geborgd. Met behulp van instrumenten zoals RKS (ISO-9001)/INK-managementmodel ontwikkelt de school zich verder en worden alle processen consistent gemeten en verbeterd om uiteindelijk te komen tot een 100% tevredenheid voor alle belanghebbenden. 

Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van juni 2014 heeft ertoe geleid dat de school ernaar streeft op alle onderdelen een excellente school te worden. Met belanghebbenden is een nieuw schoolplan 2015-2019 opgezet, zodat Roncalli toekomstgericht onderwijs kan geven aan haar leerlingen. De werkgroep Roncalli-Q heeft de opdracht de kwaliteit zowel op het terrein van de leerling, de ouder als van de medewerker te verbeteren en te borgen. Aandachtspunten vanuit het werktevredenheidsonderzoek en de enquête schoolplan worden eveneens meegenomen.

De Daltonpijler reflectie krijgt zowel bij medewerkers als bij leerlingen extra aandacht. De keuze voor het OLT (Open LeerTraject) is voortgekomen uit samenwerking met Exentra Antwerpen, expertisecentrum voor meer- en hoogbegaafden.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 voert Roncalli Scholengemeenschap lesuren in voor het vak Pro-Science. Hiermee kiest Roncalli voor versterking van natuurwetenschappelijk onderwijs, voor haar leerlingen en voor de toekomst.

Bij verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten is uitgebreid aandacht voor de protestants-christelijke en katholieke identiteit conform Zingeving en Goed Onderwijs (OMO juni 2013).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)