Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Rodenborch-College

www.rodenborch.nl
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Rosmalen

Het Rodenborch-College wil dat leerlingen het beste uit zichzelf halen op intellectueel, sportief, muzikaal en creatief gebied. Het onderwijs biedt hen alle ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke talenten en sociale competenties. Sinds een aantal jaren wordt op het Rodenborch-College expliciet gewerkt aan het vakmanschap van de docenten, met name op het terrein van het differentiëren in de les, het begeleiden van leerlingen en het zorgvuldig toetsen van wat er is geleerd. Vanaf het schooljaar 2016-2017 is daarnaast een aantal pilots gestart. In de pilots werken docenten samen aan de volgende thema’s:

  • Werken in niveaugroepen

In parallel geroosterde uren krijgen leerlingen uit verschillende klassen op hun eigen niveau les

  • Werken met projecten in onder- en bovenbouw

In een aantal weken per jaar werkt de school met projecten. Om te beginnen in de onderbouw, op termijn ook in de bovenbouw.

  • ICT-vaardigheden in de brugklas

In de eerste weken van het schooljaar maken de brugklassers kennis met de ICT-toepassingen die ze op het Rodenborch-College zullen tegenkomen.

  • ICT voor docenten

Met de docenten werkt de school aan toepassingen van ICT binnen de vakken. Steeds met het doel om het leren te bevorderen.

  • Leren denken en onderzoeken

De leerlingen van vwo 4 starten het jaar met een intellectuele kennismaking met de bovenbouw. Ze ervaren wat diepgaand leren is.

  • Individuele leerplannen voor leerlingen

Wanneer het voor individuele leerlingen nodig is om af te wijken van de gewone afspraken in school, dan kan dat. Leerlingen leren hun eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

  • Uitbreiding van het talenttraject naar alle afdelingen

Op alle afdelingen zijn er leerlingen die méér kunnen. De school biedt hen uitdagende projecten aan, waaraan ze onder schooltijd mogen werken. Doel is steeds om te ervaren dat ze meer kunnen dan ze denken.

  • Werken met het portfolio

De leerlingen reflecteren op de ontwikkeling van hun competenties en verzamelen bewijzen van de prestaties waarin die zichtbaar worden.

De pilots hebben als doel om bij te dragen aan de kwalificatie, socialisatie en subjectivering van de leerlingen.

Topsporttalentschool

In 2016 heeft een audit vanuit de stichting LOOT plaatsgevonden. Het Rodenborch-College voldoet aan alle eisen die aan het keurmerk worden gesteld. De school heeft complimenten ontvangen voor het maatwerk dat geleverd wordt aan de topsporttalenten. Deze persoonlijke aanpak wordt steeds meer voor alle leerlingen ingezet.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)