Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – d’ Oultremontcollege

www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

 • Dr. Mollercollege, Waalwijk

 • Walewyc-mavo, Waalwijk

 • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

 • d’Oultremontcollege, Drunen

OMO Scholengroep De Langstraat

In het jaar 2016 is het nieuwe schoolplan in werking getreden. Speerpunten voor dit jaar zijn:

 • Het duurzaam werken aan kwalitatief, goed en uitdagend onderwijs voor al de leerlingen. De uitgangspunten en ambities hiervoor zijn vastgelegd in het schoolplan 2016-2019. De kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs is hierin een continue punt van aandacht;

 • Het vervullen van de vacatures in de directie op twee van de locaties. Per 1 februari 2016 is de nieuwe directeur van het d’Oultremontcollege gestart. Per 1 augustus 2016 de directie op het Van Haestrechtcollege;

 • Het opstellen van een formatieplan dat antwoord geeft op het probleem van de sterke demografische krimp in de regio, vooral in de gemeente Heusden;

 • Een sterker accent leggen op de samenhang, het samenwerken en kennisdelen binnen de scholengroep.

d’Oultremontcollege – Drunen

2016 stond voor het d’Oultremontcollege in het teken van ‘de basis op orde’. In dit kader heeft de schoolleiding een aantal veranderingen doorgevoerd:

 • Het introduceren van clusters van secties waarbij onderwijsinhoud het verbindende thema vormt;

 • Het herverdelen van taken tussen leidinggevenden, coördinatoren en sectievoorzitters, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wie, waarvoor verantwoordelijk is;

 • Het op orde brengen van (onderwijs)processen zodat er minder fouten gemaakt worden en daarmee kosten worden bespaard.

In april 2016 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij vmbo-basis, -kader en -theoretisch. Aan vmbo-basis en -theoretisch is een basisarrangement toegekend. Het oordeel voor vmbo-basis is aangehouden. Op basis van de onderwijsresultaten 2016-2017 is in februari 2017 een afsluitend onderzoek bij vmbo-basis uitgevoerd. Dit met een positief resultaat. Het basisarrangement is toegekend. Voor de afdeling havo is medio 2016 een verbeterplan ontwikkeld en succesvol uitgevoerd. Dit verbeterplan richtte zich met name op het verbeteren van het bovenbouwsucces en de examenresultaten.

Het d’Oultremontcollege heeft in 2016 veel geïnvesteerd in het opbouwen van regionetwerken. Zo neemt de school deel aan het techniekplatform de Langstraat en het bedrijvenplatform Heusden. Ook werkt de school intensief samen met partners op het gebied van cultuur en sport, zoals de Aleph en de Schroef. Door deelname aan dit soort netwerken wil de school een open organisatie zijn, die actief onderdeel uitmaakt van de gemeente Heusden en regio de Langstraat. Ook het Technasium beschikt over een vergelijkbaar netwerk van opdrachtgevers en deskundigen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)