Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – Walewyc-mavo

www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

 • Dr. Mollercollege, Waalwijk

 • Walewyc-mavo, Waalwijk

 • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

 • d’Oultremontcollege, Drunen

OMO Scholengroep De Langstraat

In het jaar 2016 is het nieuwe schoolplan in werking getreden. Speerpunten voor dit jaar zijn:

 • Het duurzaam werken aan kwalitatief, goed en uitdagend onderwijs voor al de leerlingen. De uitgangspunten en ambities hiervoor zijn vastgelegd in het schoolplan 2016-2019. De kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs is hierin een continue punt van aandacht;

 • Het vervullen van de vacatures in de directie op twee van de locaties. Per 1 februari 2016 is de nieuwe directeur van het d’Oultremontcollege gestart. Per 1 augustus 2016 de directie op het Van Haestrechtcollege;

 • Het opstellen van een formatieplan dat antwoord geeft op het probleem van de sterke demografische krimp in de regio, vooral in de gemeente Heusden;

 • Een sterker accent leggen op de samenhang, het samenwerken en kennisdelen binnen de scholengroep.

Walewyc-mavo - Waalwijk

De Walewyc-mavo is samen met het Dr. Mollercollege gevestigd in één gebouw. Het gebouw is groot, maar het hechte team van de Walewyc-mavo werkt daarin op een kleinschalige manier. Door de eigen aanpak van het onderwijs proberen de docenten de talenten van de leerlingen optimaal te benutten. De keuzevrijheid door het aanbod van een breed scala aan vakken en de mogelijkheid om tussentijds op te stromen naar de havo, zorgen ervoor dat de leerlingen volop in de gelegenheid worden gesteld het beste uit hun schooltijd te halen. Naast het vastgestelde curriculum kunnen leerlingen, na schooltijd, deelnemen aan sport- en kunstklassen.

Jaarlijks halen veel leerlingen hun diploma met goede cijfers. In 2016 slaagden 98% van de leerlingen met een cijferlijst ruim boven het gemiddelde en zes leerlingen slaagden cum laude. Elsevier beoordeelde het examenresultaat met “superschool”. De Walewyc-mavo is een ‘gezonde school’, waar leerlingen en medewerkers zich actief, sportief en maatschappelijk betrokken, inzetten. Het vignet ‘gezonde school’ is in 2016 behaald voor het onderdeel bewegen en sport.

De medewerkers zijn actief en betrokken. In schooljaar 2016-2017 staat kennisdelen centraal door de invoering van professionele leergemeenschappen. De zogenaamde “UIL (uit inspiratie leren)-teams zorgen voor een kwaliteitsimpuls binnen de organisatie.

De school werkt vanuit het schoolplan gericht aan de volgende vier onderdelen:

 • actief, creatief, sportief en ondernemend;

 • betrokkenheid bij de leerling, totaal: hoofd, hart en handen;

 • structuur, duidelijkheid en extra begeleiding;

 • goede doorstroom naar het hoogste niveau van het mbo en de havo.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)