Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – Dr.Mollercollege

www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

 • Dr. Mollercollege, Waalwijk

 • Walewyc-mavo, Waalwijk

 • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

 • d’Oultremontcollege, Drunen

  OMO Scholengroep De Langstraat

  In het jaar 2016 is het nieuwe schoolplan in werking getreden. Speerpunten voor dit jaar zijn:

  • Het duurzaam werken aan kwalitatief, goed en uitdagend onderwijs voor al de leerlingen. De uitgangspunten en ambities hiervoor zijn vastgelegd in het schoolplan 2016-2019. De kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs is hierin een continue punt van aandacht;

  • Het vervullen van de vacatures in de directie op twee van de locaties. Per 1 februari 2016 is de nieuwe directeur van het d’Oultremontcollege gestart. Per 1 augustus 2016 de directie op het Van Haestrechtcollege;

  • Het opstellen van een formatieplan dat antwoord geeft op het probleem van de sterke demografische krimp in de regio, vooral in de gemeente Heusden;

  • Een sterker accent leggen op de samenhang, het samenwerken en kennisdelen binnen de scholengroep.

  Dr. Mollercollege – Waalwijk

  Voor het Dr. Mollercollege was 2016 een feestelijk jaar. Op 6 september vierde de school het 100-jarig bestaan. Ook een 100 jarige is niet uitontwikkeld, kan leren en verbeteren. In het najaar is ‘Het gedroomde Dr. Mollercollege’ gepresenteerd. In dit document wordt beeldend omschreven hoe de school er over 10 jaar uit zou kunnen zien. Het vormt de basis voor de stappen die het Dr. Mollercollege in de ontwikkeling wil zetten.

  De school staat goed aangeschreven en het Dr. Mollercollege groeit harder dan verwacht. Een luxeprobleem daarbij is dat het gebouw, dat sinds 2014-2015 in gebruik is genomen, te klein is. Daarom zijn er in een basisschool vier extra lokalen voor de leerlingen van het Dr. Mollercollege ingericht.

  De school is volop in beweging; er wordt veel ondernomen. Het gymnasium krijgt een herprofilering, talentvolle leerlingen krijgen stap voor stap een aanbod (in en buiten de school) dat aansluit bij hun talent, op de havo is Haco (Havisten Competent) ingevoerd met de daarbij horende didactische en pedagogische aanpak. Internationalisering heeft een nieuwe impuls gekregen en gaat meer en meer als een rode draad door het onderwijs lopen. Met de Rabobank de Langstraat en het Waalwijks Bedrijvenplatform zoekt de school de internationale wereld in de eigen regio.

  Samen met de leerlingen werken de docenten in goede harmonie en in een leuke sfeer aan resultaten waarmee de leerlingen hun toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Het motto van de school is niet voor niets “Samen maken wij jouw ambities waar”.

  pagina opties

  Mijn OMO verslag (0)