Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ‘t Ravelijn

www.sgboz.nl
rector: Marcel van Loo
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Mollerlyceum, Bergen op Zoom

  • ZoomMAVO, Bergen op Zoom

  • ’t R@velijn, Steenbergen

  • ZuidWestHoek College, Ossendrecht

Het schoolmotto van ‘t Ravelijn luidt: ‘Pak je kans!’. De medewerkers worden getriggerd goed en aantrekkelijk onderwijs te verzorgen. Ravelijnleerlingen worden aangemoedigd daar het maximale aan kansen uit te halen. ’t Ravelijn in Steenbergen is een school voor mavo en vmbo. In 2016 telde de school 620 leerlingen.

Belangrijke ontwikkelingen in het kalenderjaar 2016:

  • R@velijnportal

De R@velijnportal is dit jaar gepresenteerd in een office 365 omgeving. Hierdoor zijn alle leermiddelen en leertaken gebundeld en single-sign-on toegankelijk voor de leerlingen. Een checklist en een controlefunctie voor de docenten is toegevoegd. Leerlingen kunnen ook een leertaak van een hoger of lager niveau gebruiken. Hierdoor is het gepersonaliseerd leren een stapje dichterbij gekomen.

  • Toekomstgericht en toekomstbestendig

De school is zich ervan bewust dat leerlingen worden opgeleid voor een beroep dat waarschijnlijk nog niet bestaat. Vandaar dat ingezet wordt op het aanleren van competenties die horen bij een leven lang leren en een leven lang ontwikkelen. Leerlingen maken kennis met programmeren, de inzet van robots en er is een voorzichtig begin gemaakt met virtual reality in het onderwijs. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden van deze nieuwe digitale variant. Ook de invoering van de nieuwe profielen en keuzevakken geeft nieuwe kansen en mogelijkheden.

  • Professionele cultuur

Het werken in multidisciplinaire onderwijsteams vereist een andere cultuur. Een docent staat niet meer alleen voor de klas, maar moet met anderen samenwerken. Dit bevordert het gesprek over onderwijs en vraagt ook een andere mindset van de docent. De docent is regisseur en arrangeur van het onderwijsleerproces en stuurt ook andere medewerkers aan.

  • Groei van de school

De school blijft groeien ondanks de krimpregio. De maximale capaciteit van de school is bereikt. Een verdere groei zal met creatieve middelen worden opgelost. Het standpunt van de school is dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en de onderwijsvisie. De leerlingen waarderen de school met 8,1 en de ouders geven een 8,6 voor de school.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)