Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – Mollerlyceum

www.sgboz.nl
rector: Marcel van Loo
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Mollerlyceum, Bergen op Zoom

  • ZoomMAVO, Bergen op Zoom

  • ’t R@velijn, Steenbergen

  • ZuidWestHoek College, Ossendrecht

Op het Mollerlyceum bereiden de leerlingen zich voor op een studie in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het Mollerlyceum, de eerste school van vereniging OMO, bestond op 5 september 2016 100 jaar. Belangrijke ontwikkelingen in het kalenderjaar 2016 waren:

  • De school is aan de slag gegaan met de herijkte missie en visie: het uitdagen en inspireren van leerlingen om te komen tot groei en bloei, en dit blijvend realiseren.

  • De doorontwikkeling van het didactisch concept: werken met een eigen iPad bij de vakken Nederlands, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en rekenen tot en met klas drie.

  • Het tweefasen-vwo (2FV) voor drie profielen EM, CM en NG is dit schooljaar gestart in klas 4. Daarmee is het curriculum van het vwo-eindexamenprogramma in lijn gebracht met het curriculum van het havo eindexamenprogramma. Hierdoor is het mogelijk om vanaf schooljaar 2017 – 2018 de betere havoleerling een havodiploma, maar ook binnen zes jaar een vwo-diploma te laten halen. Differentiëren in de bovenbouw is hiermee nadrukkelijk opgenomen in het curriculum.

  • Ook in de onderbouw wordt maatwerk geboden met de invoering van het traject versneld vwo. Dit maatwerkprogramma houdt in dat enkele leerlingen hun schoolloopbaan vwo in vijf jaar kunnen afronden.

  • De school kent een vwo-plus programma voor de betere vwo-leerlingen. Deze leerlingen gaan versneld door de leerstof en houden zo tijd over om te werken aan andere uitdagende opdrachten.

  • Het Mollerlyceum heeft vier topprogramma’s uitgewerkt waardoor de verschillende interesses van de leerlingen verder geprikkeld en gestimuleerd worden. In de brugklas kunnen de leerlingen kiezen uit de vakken Media Design en Marketing, Europese Leeromgeving, Discovery en Sport.

De ontwikkeling van het Econasium is ingericht en uitgewerkt tot een excellentieprogramma voor leerlingen uit klas 4, 5 en 6 vwo. In samenwerking met de economische faculteit van Tilburg University vindt een economische verdieping plaats. Leerlingen die dit programma met goed gevolg afsluiten krijgen in de toekomst vrijstellingen op Tilburg University.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)