Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Odulphuslyceum

www.odulphus.nl
rector: Delianne Hoekstra
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Tilburg

Het Odulphuslyceum is een school met een duidelijk profiel als het gaat om kwalitatief hoogwaardig en vernieuwend onderwijs. In 2016 kreeg het Odulphuslyceum opnieuw te maken met een forse stijging van het aantal aanmeldingen naar 410 leerlingen. De slagingspercentages waren goed, 98% voor het vwo en 90% voor de havo. De eerste lichting havoleerlingen ‘nieuwe stijl’ deed eindexamen. Het onderwijs aan hoogbegaafde versnellers uit het basisonderwijs in de G-plusklassen (voorheen B9) kreeg verder vorm en binnen het vwo werd er veel aandacht geschonken aan Bildung, het Econasium, het Academisch Nederlands en Internationalisering.

Speerpunten voor de havo waren vooral het formatief lesgeven en beoordelen. De school is ook gestart met het ontwikkelen van een flexibel digitaal waarderingsínstrument, Aprreci8, om de kwaliteiten en capaciteiten van leerlingen in kaart te brengen. Met de Persoonlijke Ontwikkel Presentaties vertellen leerlingen aan kleine groepjes medeleerlingen, docenten en ouders wat ze écht geleerd hebben het afgelopen jaar.

Het Odulphuslyceum is in 2016 lid geworden van het ISSF-netwerk, een samenwerkingsverband van prestigieuze scholen wereldwijd, dat regelmatig Science Fairs organiseert. In Kyoto, tijdens de Japan Super Science Fair, presenteerde een drietal leerlingen hun onderzoek naar de effecten van feromonen op de eetlust.

De school is een veilige, stimulerende, uitdagende leef- en leeromgeving voor de leerlingen en wordt door hen ook als zodanig ervaren. Belangrijk in 2016 was het delen van kennis, onderling en met vakcollega’s, fysiek en digitaal. Ook dat kwam de kwaliteit van het geboden onderwijs ten goede. De bovenbouw van het vwo kwalificeerde zich als ‘super’ in het onderzoek van Elsevier Magazine (het totaal als ‘goed’).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)