Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Merletcollege – Mill

www.merletcollege.nl
rector: Paul Metzemaekers
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Grave

  • Mill

  • Cuijk

  • Vluchtelingenonderwijs, Velp (tijdelijk)

Op de verschillende locaties meldden zich voor het schooljaar 2016-2017 meer nieuwe brugklassers aan dan het jaar daarvoor. Vanwege grotere uitstroom dan instroom daalde het aantal leerlingen. Op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers heeft de school begin 2016 een onderwijsvoorziening ingericht voor circa 100 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) in Grave.

In januari is de afdeling havo in Grave onder de inspectieloep genomen en in september de afdeling Eerste Onderwijs Anderstaligen (EOA). In allebei de gevallen resulteerde dit in een basisarrangement. Hiermee beschikt het Merletcollege over een basisarrangement voor alle afdelingen.

De examenresultaten in 2016 zijn goed. Verspreid over de drie locaties Cuijk, Grave en Mill werd op 12 afdelingen examen gedaan. Vijf van de twaalf afdelingen scoorden 100%; de overige afdelingen (ruim) 90%.

In 2016 is de inrichting van de brugperiode herijkt. De school werkt met een tweejarige brugperiode met dakpanklassen van twee niveaus, maar met homogene klassen voor basisberoepsgericht vmbo en tweetalig vwo. Binnen de dakpanklassen is het onderwijs gedifferentieerd naar beide niveaus. Om de differentiatie te ondersteunen en te bevorderen is met ingang van het schooljaar 2016-2017 schoolbreed ingezet op invoering van toetsing volgens de RTTI-systematiek.

De school besteedt nadrukkelijk aandacht aan samenhang in de onderwijsbenadering en samenwerking tussen collega’s en vaksecties, zowel op locatie als tussen locaties. Ook op managementniveau is dat het geval. De adjunct-directeuren van de verschillende locaties hebben periodiek overleg gericht op het creëren van een gezamenlijke aanpak. Zo komt ook kennisdeling binnen de eigen school op gang. In 2016 is gewerkt aan het schoolplan voor de periode 2017-2021. Hiervoor is input gevraagd aan leerlingen, ouders en medewerkers. De kernwaarden van de in het schoolplan opgenomen visie zijn betrokken, samen, op maat, uitdagend en veilig.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)