Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Maurick College

www.maurickcollege.nl
rector: Huub van der Linden
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:

  • Vught

Het Maurick College heeft de ambitie de leerling zijn unieke talenten te laten ontplooien en hem daarmee een goede uitgangspositie te geven voor een plaats in de maatschappij. Dit betekent dat leerlingen de kans krijgen om te groeien als mens. Ze krijgen de mogelijkheid hun talenten maximaal in te zetten en dat geldt niet alleen op het cognitieve vlak. De manier van begeleiden van leerlingen heeft ertoe geleid dat de examenresultaten van alle sectoren (vmbo t/m vwo) tot de beste van de regio behoren.

De ambitie van het Maurick College is om praktijk en theorie via projectonderwijs te koppelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het ‘bikingproject’, het ‘verdunproject’ en het ‘Eftelingproject’. In juni 2016 heeft op het Maurick College de internationale conferentie ‘Water is life 2016’ plaatsgevonden. Hieraan hebben 32 scholen uit alle werelddelen deelgenomen. Binnen het projectonderwijs wordt, in lijn met het schoolplan, de vaardigheid computational thinking bij leerlingen vergroot door het opnemen van de vakken robotica en informatica. Ook is er een begin gemaakt met het uitbreiden van het sportonderwijs, als tegenhanger van een zittende ICT-omgeving.

Kennisdeling heeft de volle aandacht. Docenten nemen naast studiemiddagen op school ook deel aan Meesterlijke Ontmoetingen en diverse kennisnetwerken. Vanuit de sectie wiskunde is in 2016 een OMO-breed netwerk opgestart. De Meesterlijke Ontmoeting Futurial is in 2016 door het Maurick College georganiseerd.

Onderwijs geven en volgen gebeurt op het Maurick College vanuit de daltonvisie. Kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking vormen hiervan de drie pijlers. Dit leidt tot een intensieve dialoog tussen leerlingen en docent. Leerlingen benaderen gemakkelijker een docent. Medewerkers zijn hierdoor in veel gevallen een klankbord voor leerlingen en dragen bij aan hun vorming en opvoeding. Ouders en leerlingen bevestigen dat er sprake is van veel vertrouwen tussen leerling en docent. Op deze manier worden de bovenstaande uitgangspunten van het daltononderwijs door alle geledingen gedragen. Het vertrouwen en de daaruit vloeiende veilige sfeer op school dragen bij aan een goede onderlinge verstandhouding en een heldere communicatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)