Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

De Nieuwste School

www.denieuwsteschool.nl
rector: Maria Michels 
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Tilburg

De Nieuwste School is een kleinschalige school met een uniek onderwijsconcept dat draait om ‘Verwondering’. Dit onderwijsconcept gaat verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Elke leerling is uniek; er zijn geen standaardoplossingen. Daarom biedt De Nieuwste school ruimte aan individuele leerlingen binnen de geborgenheid van een leergemeenschap en streeft de school naar meer onderwijs op maat.

In 2016 zijn initiatieven gestart om beter aan te kunnen geven op welke wijze de leerling zich ontwikkelt. Het woordrapport in de onderbouw en het portfolio in de bovenbouw zijn hier voorbeelden van. Vanuit diverse invalshoeken wordt daarin gereflecteerd op de leervaardigheden (weet hoe je leert) en de persoonlijke kwaliteiten (ken jezelf) van een leerling: door de leerling zelf, door de mentor, door de experts, door medeleerlingen, en door ouders of anderen uit de naaste omgeving.

Het schoolplan 2016 – 2020 geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs en leidt tot concrete ambities en acties. Zo is de school, na een pilot in 2015, in 2016 gestart met Simulise: een persoonlijke digitale leeromgeving (DIPLO). Dit omvat alle vaardigheden en competenties die voor leerlingen, hun mentoren en experts belangrijk zijn. DIPLO geeft eigenaarschap aan leerlingen over de eigen leerroute, en biedt overzicht en inzicht. Daardoor ontstaan mogelijkheden om te sturen op vaardigheden als samenwerken, communiceren en problemen oplossen. Verder kunnen de leerlingen elkaar sturen door onderlinge feedback.

De onderwijskundige resultaten van 2016 zijn op alle niveaus goed. De tevredenheid onder de leerlingen, ouders en medewerkers is hoog. Leerlingen benoemen vooral het veilige klimaat op school. Ook in financieel opzicht is de school gezond.

Er zijn grenzen aan de groei van de school, zowel vanuit onderwijsconcept als huisvesting. De school streeft naar een maximale grootte van 750-800 leerlingen. Om dat te bereiken neemt de school maximaal 150 leerlingen aan in de brugklas.

De Nieuwste School werkt voortdurend aan het doorvoeren van vernieuwingen en het versterken van het onderwijsconcept. In 2016 is daarom veel tijd gereserveerd om kennis te nemen van innovaties en te leren hoe hiermee te werken. Frequent ervaringen uitwisselen met collega’s en andere betrokkenen is daarbij van groot belang. Levenslang leren is essentieel voor succesvolle aanpassing aan veranderingen. Deelname aan leernetwerken is anno 2016 een vanzelfsprekendheid geworden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)