Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Rode draad door het onderwijs

Identiteit en waardengedreven onderwijs staan hoog op de agenda van de vereniging. Uitgangspunt daarbij is dat scholen de basisnotitie met betrekking tot identiteit van de vereniging (‘Zingeving en goed onderwijs, 2012) zodanig invulling geven dat het past bij de school.

Een werkgroep met daarin docenten, leidinggevenden en het bestuur hebben zichzelf de vraag gesteld of en hoe een school zingeving/levensbeschouwing als rode draad door het onderwijs kan laten lopen. Dit met als doel betekenisvolle reflectie en gesprekken over gedrag niet alleen bij het vak levensbeschouwing te laten plaatsvinden maar bij álle vakken. De uitkomsten van dit gesprek hebben in 2016 geleid tot de start van een samenwerking met Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs). Uitgangspunt is de gezamenlijke wens om te onderzoeken hoe waardengedreven onderwijs per vak vorm en inhoud zou kunnen krijgen, door op een toegankelijke manier inspiratiemateriaal ter beschikking te stellen aan leraren. Zodat zij in staat zijn om ethische onderwerpen binnen hun eigen vakgebied met leerlingen bespreekbaar te maken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)