Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Jaarverslag 2016: 100 jaar 'Onderwijs met overtuiging'

Dit online jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2016. Na 100 jaar is de vereniging nog altijd springlevend. 
De onderwijsresultaten zijn goed, de scholen zijn volop in beweging en de bedrijfsvoering is op orde.

Bekijk het jaarverslag 2016

Terugblik op 100 jaar OMO en een scherp vizier op de toekomst

De vereniging is na 100 jaar nog altijd springlevend. Tijdens schooljaar 2016-2017 vierde de vereniging het 100-jarig jubileum. Verschillende festiviteiten versterkten het gevoel van verbondenheid binnen de vereniging. Een goed uitgangspunt om de volgende eeuw in te gaan.

De onderwijsresultaten zijn goed en de scholen zijn volop in beweging, zeker als het gaat om onderwijskundige ontwikkelingen. De bedrijfsvoering is op orde.

Onder het motto ‘ontwikkelen doe je samen’ hebben gedurende 2016 vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging met elkaar gewerkt aan een heldere koers voor de toekomst van de vereniging: Koers 2023, Onderwijs met overtuiging. Koers 2023 geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. 

Naar voorwoord

Rode draad door het onderwijs

Identiteit en waardengedreven onderwijs staan hoog op de agenda van de vereniging. Uitgangspunt daarbij is dat scholen de basisnotitie met betrekking tot identiteit van de vereniging (‘Zingeving en goed onderwijs, 2012) zodanig invulling geven dat het past bij de school.

Een werkgroep met daarin docenten, leidinggevenden en het bestuur hebben zichzelf de vraag gesteld of en hoe een school zingeving/levensbeschouwing als rode draad door het onderwijs kan laten lopen. Dit met als doel betekenisvolle reflectie en gesprekken over gedrag niet alleen bij het vak levensbeschouwing te laten plaatsvinden maar bij álle vakken. De uitkomsten van dit gesprek hebben in 2016 geleid tot de start van een samenwerking met Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs). Uitgangspunt is de gezamenlijke wens om te onderzoeken hoe waardengedreven onderwijs per vak vorm en inhoud zou kunnen krijgen, door op een toegankelijke manier inspiratiemateriaal ter beschikking te stellen aan leraren. Zodat zij in staat zijn om ethische onderwerpen binnen hun eigen vakgebied met leerlingen bespreekbaar te maken.

Lees meer

Vind een OMO school

Zoeken