Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Goed onderwijs bieden

Om te zorgen dat we goed onderwijs bieden en blijven bieden is kwaliteitsontwikkeling van belang. We voeren voortdurend binnen de vereniging, op alle niveaus, het gesprek over kwaliteit op basis van waarden, visie en doelstellingen.

Toezichtarrangementen

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs gaat veranderen. Schooljaar 2016 – 2017 is een jaar van transitie. De wet waarop het onderzoekskader 2017 is gebaseerd is formeel per 1 augustus 2017 van kracht.

Kwaliteitsontwikkeling

Alle scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs werken permanent aan de ontwikkeling van kwaliteit vanuit de ambitie om goed onderwijs te bieden. Dit gebeurt door de kwaliteit te onderzoeken, te verbeteren en te borgen in het schoolbeleid.

Kwaliteitsgelden VO en Prestatiebox

Alle scholen ontvangen via de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015-2017 aanvullende middelen om invulling te geven aan de prioriteiten uit het Sectorakkoord voor de komende periode.

Bijlage 7: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer voor de per 31 december 2016 toegekende toezichtarrangementen. Voor een aantal opleidingen is door de inspectie geen oordeel afgegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)